Trenink paměti

Srdečně  zveme všechny zájemce  z řad veřejnosti na další cyklus tréninku paměti.

Jistě všichni víme, že pokud svou paměť pravidelně zatěžujeme, jsme duševně aktivní a snažíme se dělat v tomto směru maximum, jsme na tom často lépe než někteří lidé o generaci mladší.

Připravili jsem pro Vás další setkání, na kterém si vyzkoušíte hodinkový test, naučíte používat jednoduché mnemotechniky a další cvičení na koncentraci a pozornost.

Další ­ informace naleznete v přirozeném letáčku

Tréninkem paměti proti demenci – leták_říjen

Výzva pro všechny fotografické nadšence amatéry i profesionály

Výzva pro všechny fotografické nadšence amatéry i profesionály:

21. září 2017 je mezinárodním dnem Alzheimerovy choroby.K příležitosti tohoto dne pořádá Fosanima o.p.s. akci pro širokou veřejnost,která má za cíl přiblížit lidem toto onemocnění, ukázat jim, co můžeme udělat v rámci prevence nebo se jen tak setkat na zajímavé akci, na níž  bude součástí i výstava fotografií.

Místo konání akce: Opal Havlik- konferenční sál,3. patro,Dr.E.Beneše 21(bývalý Ars) 9-17 h

Tímto prostřednictvím bych rád oslovil všechny zájemce,kteří by rádi přispěli svými fotografiemi a to ve třech tématech:

1. Senioři mezi námi
2. Mezigenerační soužití našich dětí a seniorů
3. Život senioru v našem městě, v naší vesnici

U svých fotografiií uvádějte kategorii, název a jméno autora a zašlete nejpozději

do 15.9 2017 na email:  Akpuk-Photography@email.cz

Důstojná a kvalitní péče

je další téma, které Vám chceme v rámci svépomocné skupiny nabídnout. Seznámíme se s pojmem důstojná a kvalitní péče. Podíváme se na  instruktážní film k Alzheimerově chorobě a opět trochu potrápíme naši paměť.

Již ve čtvrtek 27.04. 2017 v kulturním sále Domova Pohoda.

Za organizaci se na Vás těší Barbara Vojtíšková a Renata Rychlíková

Leták duben_2017

Jak na paměť

Ve čtvrtek 23.2.2017 proběhla další beseda na téma poruchy paměťi.

Dostalo se nám cených  rad jak podporovat  a rozvíjet naši paměť.
Příští setkání máme v plánu ve čtvrtek  27. dubna 2017

 

paměť a zase ta paměť

Bojíte se, že simageshlatále vící a více zapomínate.

Přijďte se naučit jak správně procivčovat svoji paměť.

Už ve čtvrtek 23.února od 16. hod. V domově POHODA v kulturním sale.

Akce se koná v rámci pravidelné svépomocné skupiny.

 

Zdařilé setkání

Jsme rádi, že jsme se mohli setkat na poslední Svépomocné skupině v tomto  roce. Sešli jsme se  v Domově Pohoda a tentokrát jsme méně mluvili, ale za tovíce relaxovali.  Pod vedením paní Ivany Krasové jsme se naučili jak správně relaxovat – tzn. jak správně pracovat s dechem a tělem.

Relaxační techniky v praxi 24.11.2016

p1000505