Bruntálští tygři budou opět trénovat

Díky finanční podpoře města Bruntál  ve výši 7.980 Kč mohou od dubna – prosince 2022 trénovat Bruntálští tygři

v tělocvičně na Dukelské ulici. Pod vedením trenéra a asistenta budou zdokonalovat své pohybové a fotbalové dovednosti.
Do týmu dochází přibližně dvanáct osob s různým stupněm mentálního postižení.
Tato akce je finančně podpořena Městem Bruntál