MONTESSORI POMŮCKY A JINÉ POMŮCKY PŘI PÉČI O OSOBU S DEMENCÍ

10.12.2020 od 16:00 hod. proběhne letošní poslední svépomocná skupina pečujících.

Jsou na ni zváni samozřejmě i Všichni ostatní zájemci, které zajímá problematika motivace a smysluplné práce s osobami trpícími Alzheimerovou chorobou.

Máme pro Vás připravenou celou řadu pomůcek a praktických cvičení pro usnadnění práce a motivace vašich nejbližších.

Více informaci naleznete v přiloženém letáku.

10.12. Montesori pomůcky v praxi prosinec

 

Akce je finančně podpořena Městem Bruntál.

Aktualizace a rozšíření brožury – Příručka pro rodinné příslušníky a pečující

Jsme velice rádi, že díky finanční  podpoře Města Bruntál mohlo dojít k  aktualizaci a rozšíření již třetího pokračování příručky pro rodinné příslušníky a pečující.

Brožura se i nadále věnuje stěžejním tématům a to základním informacím o demenci, o péči v domácím prostředí, opětovně byla provedena korektura textu, aktualizace vybraných textu, dle změn příslušné legislativy a ověření správnosti adresních míst. Stěžejními a novými kapitolami se v této brožuře stávají kapitoly věnované problematice inkontinence, omezením a ztrátám hybnosti a praktická část věnovaná paměti s náměty na procvičování.

Příručka bude k dispozici volně a to v informačním centru Města Bruntál na Náměstí Míru, v Bruntálské knihovně .

Dále začala její distribuce mezi praktické lékaře, úřad práce, ČSSZ, Městský úřad,  a vybrané specialisty.

Projekt „Příručka pro rodinné pečující III.“ bylo možné zrealizovat díky finanční podpoře Města Bruntál.