Informace o nás

…a dovolte nám, abychom se Vám představili:

Naše obecně prospěšná společnost Fosanima byla založena v červenci roku 2012.  Postupně se naše činnost vyprofilovala a v současnosti pravidelně pořádáme:

  • svépomocná setkání pro pečující o osoby s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence
  • volnočasové aktivity pro mentálně postižené – především se jedná o halovou kopanou
  • volnočasové aktivity pro seniory – tvoření, cvičení ….

Od května 2018, provádíme testy paměti  – jedná se o krátké dotazníkové vyšetření, v rámci kterého lze odhalit počínající kognitivní poruchu, test Vám ukáže v jaké oblasti paměti se problém nachází. Podrobnější informace naleznete v přiloženém letáku.  Testy paměti