Bruntálští tygři-víkendový pobyt 2023

Ve dnech 19.-21.5.2023 proběhlo víkendové soustředění Bruntálských tygrů. Cílem  víkendového soustředění bylo prohloubení vzájemných vztahů, především možnost společného setkání mimo své domovy, popř. zařízení Sagapo, ve kterém někteří z hráčů žijí. Důraz byl kladen na sportovní aktivity v podobě dovednostních disciplín, přátelské utkání. Víkendové soustředění proběhlo pod vedením odborníka, který se věnuje práci s osobami s mentálním postižením-tím byla  zaručena kvalita realizovaných aktivit a zároveň trenéra těchto hráčů, který se jim věnoval po sportovní stránce.