Výživou ke spokojenému životu

Už brzy a to 22.6.2023 od 16:00 hodin.

Co všechno se dozvíte?  Jak ovlivňuje strava naše zdraví?
Jak často a co mám jíst, abych se cítil /a dobře?
Jak může strava ovlivňovat naši paměť?
Co jsou zdravé potraviny? ….a mnoho dalších zajímavých Informací s vynikající nutriční a pohybovou specialistkou.

Jitkou Svačinkovou

Více informací v letáku, akce je finančně podpořena  Městem Bruntál

Výživou ke spokojenému životu (1)

Bruntálští tygři-víkendový pobyt 2023

Ve dnech 19.-21.5.2023 proběhlo víkendové soustředění Bruntálských tygrů. Cílem  víkendového soustředění bylo prohloubení vzájemných vztahů, především možnost společného setkání mimo své domovy, popř. zařízení Sagapo, ve kterém někteří z hráčů žijí. Důraz byl kladen na sportovní aktivity v podobě dovednostních disciplín, přátelské utkání. Víkendové soustředění proběhlo pod vedením odborníka, který se věnuje práci s osobami s mentálním postižením-tím byla  zaručena kvalita realizovaných aktivit a zároveň trenéra těchto hráčů, který se jim věnoval po sportovní stránce.

 

 

 

Základy správné manipulace nejen na lůžku

Dovoluji si Vás pozvat na další  setkání všech, kteří pečují o osobu blízkou, seniora, seniora s demencí, ale také všechny, která tato problematika zajímá.

Tentokráte bude naše téma velmi praktické.

Setkáme se v Centru sociálních služeb Pohoda (domov seniorů), kde budeme mít možnost dozvědět se zajímavé, důležité a praktické informace týkající se správné manipulace nejenom na lůžku, ale také při přemisťování osob z lůžka, do lůžka, atd. Dozvíme se také, jak správně polohovat v lůžku a jak správně používat inkontinenční pomůcky.

27.04.2023

Sraz bude v cca 15.55 h před Centrem sociálních služeb Pohoda.

Akce je finančně podpořena městem Bruntál 🙂

REVMATISMUS

Na prosincovému setkání svépomocné skupiny se budeme věnovat tématu revmatismu.

Zároveň Vás také zveme na přátelské setkání a předvánoční posezení.

Setkáme se již tradičně ve Studiu Jogy a relaxace na

Fügnerově ulici č.p. 14, 792 01 Bruntál, v čase od 16.00 hod. 8.prosince 2022

8.12.2022 revmatismus

Akce je finančně podpořena Městem Bruntál

 

 

 

 

 

Seminář Montessori pomůcky a smyslová aktivizace,

Vážení přátelé, dovoluji si Vás oslovit s dalším seminářem na téma Monntesori pomůcky,

v současnosti  vzniká celá řada nových poznatků, pomůcek a teorii jak nejlépe pracovat s osobami o které doma pečujeme.

Chtěla bych se touto cestou s Vámi o nabité zkušenosti a vědomosti podělit. Co nás čeká?

Montessori pomůcky a jejich využití v práci s pečujícím – sady pro kognitivní trénink, hry aktivizace.

 Zapojování seniora v domácím prostředí při běžných činnostech, smyslová aktivizace.

KDY:      12.11.2022

           v čase od 9:00

KDE:       Fügnerova 1969/14,  Bruntál 792 01

 

 Více informací v přiloženém letáku  pomůcky v praxi 12.11.22

 

Akce je finančně podpořena z projektu  Moravskoslezkého kraje

Podporujeme hrdinství, které není vidět III.

 

 

Život s demencí z pohledu psychiatrické péče

20.10. život s demencí

Na besedě věnované kognitivním poruchám se dozvíme informace o prvotních příznacích, průběh vyšetření, léčba a práce s rodinou.

Vše nám bude prezentovat paní Ivana Karasová, která díky dlouholeté zkušenosti a přímé péči o tyto pacienty má řadu cenných zkušeností.

Termín: 20.10.2022 ve studiu Jógy a relaxace  na Fügnerově ulici  1969/14, 792 01 Bruntál

AKCE JE FINANČNĚ PODPOŘENA MĚSTEM BRUNTÁL

Pracovní listy pro trénování paměti II.

Pracovní listy pro trénování paměti

Říká se, že vzpomínky jsou bohatstvím, které nám nikdo nemůže vzít. Bohužel i toto rčení není tak úplně pravda. Jsou uloženy v paměti, která stárne společně s námi. Jak si tedy udržet dobrou paměť až do vysokého věku? Pravidelně ji trénujte.

Fosanima o.p.s. vytvořila již druhé vydání oblíbených PRACOVNÍCH LISTŮ PRO TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI. Ty jsou jedním z prostředků, jak předcházet demenci – Alzheimerově chorobě.

Pracovní listy jsou rozděleny do několika částí (procvičování slovní zásoby, krátkodobé paměti, dlouhodobé paměti, pozornosti a smyslové aktivizace) Obsahují celkem 49 cvičení, do kterých je možné libovolně vpisovat, dělat si poznámky. Velikost písma je přizpůsobena i čtenářům, kteří uvítají větší písmo.

„Pracovní listy jsou zdarma k dispozici v městském informačním centru, v městské knihovně či v městském úřadě – odboru sociálních věcí. Velkou výhodou těchto pracovních listů je také fakt, že si je mohou zájemci nechat a kdykoliv se k jednotlivých cvičením vrátit.  Díky finanční podpoře města Bruntál jsme mohli nechat vytisknout pětset kusů těchto pracovních listů.“,