Napsali o nás

Náš domov říjen 2022

Pracovní listy pro trénování paměti

Říká se, že vzpomínky jsou bohatstvím, které nám nikdo nemůže vzít. Bohužel i toto rčení není tak úplně pravda. Jsou uloženy v paměti, která stárne společně s námi. Jak si tedy udržet dobrou paměť až do vysokého věku? Pravidelně ji trénujte.

Fosanima o.p.s. vytvořila již druhé vydání oblíbených PRACOVNÍCH LISTŮ PRO TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI. Ty jsou jedním z prostředků, jak předcházet demenci – Alzheimerově chorobě.

Pracovní listy jsou rozděleny do několika částí (procvičování slovní zásoby, krátkodobé paměti, dlouhodobé paměti, pozornosti a smyslové aktivizace) Obsahují celkem 49 cvičení, do kterých je možné libovolně vpisovat, dělat si poznámky. Velikost písma je přizpůsobena i čtenářům, kteří uvítají větší písmo.

„Pracovní listy jsou zdarma k dispozici v městském informačním centru, v městské knihovně či v městském úřadě – odboru sociálních věcí. Velkou výhodou těchto pracovních listů je také fakt, že si je mohou zájemci nechat a kdykoliv se k jednotlivých cvičením vrátit.  Díky finanční podpoře města Bruntál jsme mohli nechat vytisknout pětset kusů těchto pracovních listů.“, uvedla  Renata Rychlíková.

 

 

 

článek zveřejněný V Našem Domově dne 11.10.2018

 

K příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby se v Bruntále ve čtvrtek 20. září uskutečnil již třetí ročník akce Včera dnes a zítra.

Organizátoři připravili bohatý program, který byl rozdělen do dvou sálů. V jednom probíhaly během celého dopoledne zajímavé besedy, v druhém sále byla odborná stanoviště.

„V letošním roce se mohli návštěvníci  seznámit v zajímavé besedě o účincích bylinek, jak je sbírat, sušit, nebo pokud si počkali na besedu první pomoci, tak se dozvědět základy poskytnutí první pomoci“, řekla Barbara Vojtíšková.

V rámci odborných stanovišť se v jednom ze sálů nacházel například stánek se zdravotnickými pomůckami. Návštěvníci měli možnost si nechat stanovit diagnózu podle jazyka, změřit BMI či hladinu cukru v krvi. K dispozici jim byla také výživová poradkyně nebo odbornice na bylinkové čaje. Mohli si také otestovat paměť a seznámit se s technikami a pomůckami pro trénink paměti. Velký zájem byl jako každoročně o vyšetření paměti a příchozí se nechali také inspirovat zdravými recepty paní Melanie Kautzové.

„V letošním roce se akce zúčastnilo méně návštěvníků než-li v minulém roce, ale je to dáno také tím, že naše akce je specifická co do tématu, oblasti a přeci jenom mnozí lidé mohou stále pociťovat respekt, ale také nedůležitost této problematiky“, sdělila Renata  Rychlíková.

 

Akci pořádala Fosanima o. p. s. s finanční podporou města Bruntál.

 

článek zveřejněný v Našem Domově dne 14.9.2018

V Bruntále se bude trénovat paměť

Paměť vám slouží? Můžete si ji nechat otestovat

Zapomínáte? Ztrátě paměti lze předcházet

 

Začíná to zapomínáním, končí naprostou ztrátou soběstačnosti. Alzheimerově chorobě lze předcházet, na akci Včera, dnes a zítra, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Fosanima, se můžete dozvědět, jak.

Zdravý životní styl je dnes v módě. Chceme ve zdraví prožít dlouhý a aktivní život. Mladí i starší lidé proto sportují, věnují pozornost tomu, co jí, tomu, jak funguje jejich tělo. Jen na mozek se trochu zapomíná. „Část naší pozornosti bychom měli věnovat i našemu mozku,“ říká Renata Rychlíková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Fosanima.

Tato organizace se zaměřuje na osvětu a prevenci Alzheimerovy choroby a demence a její dobrovolníci připravují na září akci pro veřejnost, která má za cíl upozornit na nutnost prevence této choroby. Akce nese název Včera, dnes a zítra. Každý z nás má občas problém se spaním,  pamětí, nesoustředěností, nebo dokonce zapomínáním. Většinou těmto příznakům nevěnujeme pozornost a s lehkostí je přejdeme. Časem však mohou tyto symptomy přejít v něco víc, než pouhé zapomínání,“ upozorňuje Renata Rychlíková.

Každý, kdo navštíví tuto akci, bude mít možnost nechat si udělat test paměti, vyzkoušet si ale také různá cvičení na trénink paměti. „K dispozici bude diagnostika nemocí podle jazyka, měření tlaku, cholesterolu a nebude chybět ochutnávka zdravé výživy. Návštěvníci se též podívají na nejrůznější zdravotnické pomůcky nebo získají informace, jak předcházet poruchám spánku“, láká zájemce ředitelka.

Akce Včera, dnes a zítra se uskuteční při příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby ve čtvrtek 20. září od 9 do 17 hodin, v Konferenčním sále Opal-Havlík na ulici Dr. E. Beneše v Bruntále- bývalý ARS. Areál je bezbariérový, hosté mohou využít výtah.

Jsem velice ráda, že pozvání na naši akci přijali také odborníci, kteří příchozím návštěvníkům nabídnou zajímavá témata. Jedním z nich je např. beseda s odbornicí ze záchranné služby na téma první pomoc, ale třeba také zajímavé informace z oblasti bylinek a jejich využití., uvedla Barbara Vojtíšková, jedna z organizátorek.

Další informace s letáky budou k dispozici na www.fosanima.cz, v bruntálském městském informačním centru, v Městské knihovně Bruntál, na Městském úřadu Bruntál, v čekárnách praktických a odborných lékařů a dalších veřejně dostupných místech. Akci finančně podpořilo Město Bruntál.

Náš Domov, dne 18.4.2018. Str. 11. http://www.mubruntal.cz/assets/File.ashx?id_org=1316&id_dokumenty=964759

 

Včera, dnes a zítra- článek 23.08.2017

Televize Polar – Veřejná akce ke Dni Alzheimerovy choroby ze dne 26.09.2017

https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/11000009930/verejna-akce-ke-dni-alzheimerovy-choroby