TESTY PAMĚTI

Máte zájem o bezplatné vyšetření paměti?

Vyšetření si můžete domluvit u Mgr. Renaty Rychlíkové a Mgr. Barbary Vojtíškové – certifikovaných poradců České alzheimerovské společnosti – na některém níže uvedeném kontaktu.

Mgr. Renata Rychlíková, Mobil: 603 816 550,  pro Bruntál

Mgr. Barbara Vojtíšková, Mobil: 606 711 194,  spádové obce Bruntálska

Emil: fosanima@seznam.cz

Co se děje při vyšetření?

Vyšetření spočívá ve vyplnění dotazníků a provedení sady testů a cvičení. Celé vyšetření trvá přibližně hodinu. Po vyšetření jsou Vám sděleny výsledky – z nichž zjistíte, zda je vše v normě – a nebo, zda je potřeba problém s pamětí řešit dalším vyšetřením u odborného lékaře, který pomoci dalších testů zjistí, co je příčinou poruch paměti a případě zahájí vhodnou léčbu. Kontakt na lékaře získáte po vyšetření.

Proč je třeba věnovat pozornost paměti?

Problémy s pamětí mohou ukazovat na počínající Alzheimerovou chorobu. Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence, která postupně vede k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Demence podle posledních odhadů postihuje v ČR více než 150 000 občanů. Léčená je však u méně než ¼ pacientů.

Pokud by byla diagnóza zjištěná včas a zahájena adekvátní léčba, bylo by možné zlepšit kvalitu života více jak 4x většímu množství lidí.

Alzheimerova choroba začíná pozvolna a vcelku nenápadně. Nejdříve se u nemocného zhoršuje paměť. Především paměť krátkodobá. Postupně nemocný ztrácí schopnost postarat se o některé věci v domácnosti, má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stadiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat a je plně odkázán na péči druhých osob.

Problémy s pamětí samozřejmě mohou být normální součástí života. Není možné očekávat, že mysl člověka, podobně jako jeho svaly, zůstane po celý život stejně pružná. Nelze ale jednoduše říct, že ke stáří zapomínání prostě patří.

Proč je dobré znát diagnózu?

Znát diagnózu je dobré znát jednoduše proto, protože bez stanovené diagnózy není možné nemocného správně léčit. Na možnou demenci ukazují příznaky, které mohou poukazovat i na jiné stavy, se kterými je možné se v současné době vypořádat velice jednoduše. (jedná se například o depresi nebo dehydrataci organizmu)

To zda se jedná o Alzheimerovou chorobu, je nutné vědět co nejdříve. Současná medicína neumí ALZHEIMEROVU CHOROBU vyléčit, umí ji ale léčit. Léky, které e nemocnému podávají, dokážou do jisté míry nemoc pozastavit a v zásadě konzervovat dosavadní stav. Je proto vhodné, aby k tomuto „uchování“ došlo v co nejranější fázi, kdy je nemocný schopen postarat se sám o sebe. Kdy je také schopen rozhodovat se o svém životě. Nechá-li člověk tuto nemoc rozběhnout zhoršuje se rapidně kvalita života jak člověk s tímto onemocněním, tak i jeho okolí.