PALIATIVNÍ PÉČE A SEBEPOZNÁNÍ PEČUJÍCÍ OSOBY

Na 10.10. 2020 v čase od 9:00 do 15:30 jsme pro Vás ve spolupráci s Moravskoslezským krajem připravili odborný seminář s názvem:

Paliativní péče a sebepoznání pečující osoby

Počet míst je s ohledem na současnou pandemii omezen. Prosím v případě zájmu nás včas kontaktujte. Přednost je dána výhradně osobám pečujícím v domácím prostředí.

Děkujeme za pochopení i přese všechno jsme rádi, že se seminář podařilo zorganizovat.

Informační leták ke stažení

Cílem bude  seznámit pečující osoby s citlivou a přitom důležitou oblastí – paliativní péčí o osobu blízkou. Rovněž oblast sebepoznání je důležitým prvkem v rámci předcházení syndromu vyhoření při péči o osobu s demencí, Alzheimerovou chorobou.

 • Onemocnění ohrožující život. Umírání a smrt, stádia procesu umírání.
 • Cíle a principy paliativní péče.
 • Prožívání nemocného člověka a jeho blízkých osob. Potřeby nemocných a jejich blízkých.
 • Zásady péče o umírajícího a psychohygiena pečujícího.
 • Typy sociálních služeb a formy hospicové péče. Specifika péče o nemocného v domácím prostředí a v zařízeních pobytových služeb.
 • Sociální zabezpečení a otázky finanční podpory.
 • Kontakt s pozůstalými, krizová intervence a práce s emocemi.
 • Kazuistiky, zkušenosti lektora a účastníků semináře.
 • Sebevnímání, sebepojetí a pohled druhých lidí.
 • Typy osobnosti.
 • Osobní motivace, poznání vlastních dispozic a tvorba adekvátních cílů.
 • Možnosti seberozvoje.

Akce je finančně podpořena z projektu  „Podporujeme hrdinství, které není vidět II.“, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0009431, je spolufinancován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu.

 

 

SEBEZKUŠENOSTNÍ, PROŽITKOVÉ TECHNIKY

Další téma, na které si vás dovolujme pozvat se bude věnovat Vám pečujícím.

Chceme i Vám dát možnost lepe porozumět sobě, svému Já, rozvíjet  osobní zkušenost a prohloubit náhled na vlastní prožívání, chování a jednání.
Sebezkušenostním a prožitkovým setkáním nás provede pan PhDr. Aleš Musil, který již v rámci skupiny besedoval na téma smrt a umírání.

Akce se uskuteční 24. září 2020 od 16:00 hod.

POZOR – změna místa konání: Budova železářství STORES (1. patro) vchod: Schody vlevo (Studio jógy a relaxace)

Leták ke stažení

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PEČUJÍCÍCH_září

Akce je finančně podpořena městem Bruntál.

Přítomností na této akci souhlasíte s užitím pořízených fotografií, ať už v podobě hmotné nebo digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály Pořizovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny). V případě, že nesouhlasíte s pořizováním fotografií s Vaši osobou, informujte o tom Pořizovatele písemně.

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY V ŽIVOTĚ SENIORA…

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY V ŽIVOTĚ SENIORA….

Téma, na které si dovolujeme pozvat všechny zájemce, kteří pečují o seniora, seniora s demencí a hledají informace o možnosti zajištění pomůcek při péči (chodítka, polohovací lůžka, pomůcky při koupeli, na WC, při oblékání, stravování atd.)

Těchto pomůcek je opravdu velká spousta a mnohdy ani nevíme, že existují a že má na ně senior nárok.

23. července 2020, od 16.h proběhne beseda s p Zdenkou Remešovou, odbornicí a majitelkou zdravotnických potřeb v Krnově, která má připravené aktuální informace z této oblasti, přiveze s sebou na ukázku některé pomůcky a zajisté zodpoví dotazy na toto téma.

POZOR – změna místa konání: Budova železářství STORES (1. patro) vchod: Schody vlevo (Studio jógy a relaxace)

informační leták ke stažení:

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PEČUJÍCÍCH_červenec

Tato akce je finačně podpořena Městem Bruntál

Pečuj doma s příspěvkem na péči

Z důvodů bezpečnostního opatření vlády ČR  k omezení pohybu osob  z důvodu šíření  epidemie koronaviru bude březnová svépomocná skupina přesunuta na nový termín.

Termín bude upřesněn s ohledem na skutečný vývoj.

Věřím, že v této nelehké době k sobě najdeme cestu i jiným způsobem. V případě potřeby nás neváhejte telefonicky kontaktovat. Přeji Všem poklidné dny.

Jsem velice ráda, že se nám podařilo zajistit dostatečně kvalifikovanou osobu pro další téma svépomocné skupiny. V únorové svépomocné skupině přivítáme Mgr. Andreu Pražákovou, která nám blíže přiblíží podstatu a význam  příspěvku na péči a seznámí nás s rolí sociálního šetření v domácnosti. Samozřejmě, zde bude také prostor por Vaše dotazy a náměty.

Beseda proběhne již za 14 dní !!!

KDY: ve čtvrtek 26.03.2020, v  čase od 16.00 do 17.00
KDE: Třída Dr. E. Beneše 21, Bruntál (3. patro)
Konferenční sál v budově bývalého ARSU
Besedou Vás bude provázet: Mgr. Andrea Pražáková, DiS., vedoucí oddělení příspěvku na péči a DOZP
Úřadu práce ČR.

Akce je finančně podpořena Městem Bruntál.

leták k akci ke stažení

26.03. Příspěvek na péči

Svépomocné skupiny v roce 2020

Přinášíme Vám přehled termínu svépomocné skupiny pro rok 2020 včetně témat a hostů na které se můžeme letos těšit.

26.3. 2020 – příspěvek na péči – Mgr. Andrea Pražáková, Dis. vedoucí odděleni PnP a DOZP úřadu práce v Bruntále

28.5.2020 –  diabetes aneb cukrovka  – MUDr. Alena Husková

23.07.2020 –  téma bude upřesněno

24.9.2020 –  téma bude upřesněno – PhDr. Aleš Musil , lektor, konzultant, supervizor

26.11.2020 – téma bude upřesněno

03.09.2020 – Celodenní přednáškové odpoledne VČERA DNES a ZÍTRA

KDY ZAČÍT LÉČIT DEMENCI

Besedou s názvem Kdy začít leči demenci nás provede paní Ivana Karasová

Díky své mnohaleté praxi v psychiatrické ambulanci nám předá cenné zkušenosti a rady vztahující se k tématu  demence.

Dozvíme se například, kdy se jedná o demenci a kdy o zapomnětlivost. Zda  můžeme demenci PŘIBRZDIT.  Srdečně se na Vás  těšíme již 14.11.2019 od 16:00 hodin v konferenčním sále OPAL  na ul. Dr. E. Beneše 21, Bruntál.

Informační leták ke stažení

Akce je finančně podpořena Městem Bruntál.

Bruntálští tygři znovu v akci

Už 5.10.2019 proběhne sportovní odpoledne na které jste všichni srdečně zváni.

Již tradičně se utkají Bruntálští tygři s týmem Města Albrechtic v sálové kopané, dále nás čeká desetiboj mezi oběma týmy.

Akce se uskuteční ve sportovní hala na Zeyerově ulici od 13:00 hodin.

Finančně nás podpořilo Město Bruntál