PALIATIVNÍ PÉČE A SEBEPOZNÁNÍ PEČUJÍCÍ OSOBY

Na 10.10. 2020 v čase od 9:00 do 15:30 jsme pro Vás ve spolupráci s Moravskoslezským krajem připravili odborný seminář s názvem:

Paliativní péče a sebepoznání pečující osoby

Počet míst je s ohledem na současnou pandemii omezen. Prosím v případě zájmu nás včas kontaktujte. Přednost je dána výhradně osobám pečujícím v domácím prostředí.

Děkujeme za pochopení i přese všechno jsme rádi, že se seminář podařilo zorganizovat.

Informační leták ke stažení

Cílem bude  seznámit pečující osoby s citlivou a přitom důležitou oblastí – paliativní péčí o osobu blízkou. Rovněž oblast sebepoznání je důležitým prvkem v rámci předcházení syndromu vyhoření při péči o osobu s demencí, Alzheimerovou chorobou.

 • Onemocnění ohrožující život. Umírání a smrt, stádia procesu umírání.
 • Cíle a principy paliativní péče.
 • Prožívání nemocného člověka a jeho blízkých osob. Potřeby nemocných a jejich blízkých.
 • Zásady péče o umírajícího a psychohygiena pečujícího.
 • Typy sociálních služeb a formy hospicové péče. Specifika péče o nemocného v domácím prostředí a v zařízeních pobytových služeb.
 • Sociální zabezpečení a otázky finanční podpory.
 • Kontakt s pozůstalými, krizová intervence a práce s emocemi.
 • Kazuistiky, zkušenosti lektora a účastníků semináře.
 • Sebevnímání, sebepojetí a pohled druhých lidí.
 • Typy osobnosti.
 • Osobní motivace, poznání vlastních dispozic a tvorba adekvátních cílů.
 • Možnosti seberozvoje.

Akce je finančně podpořena z projektu  „Podporujeme hrdinství, které není vidět II.“, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0009431, je spolufinancován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu.