Důstojná péče o osoby trpící demencí

Péče o člověka, který trpí nějakou formou demence, stojí hodně úsilí. Pro příbuzné, kteří se o seniory starají v rodinném prostředí, to znamená připravit se na složitou životní situaci, napětí a stres.

Svépomocná skupina – je formou setkávání lidí, kteří pečují o stejně nemocného člověka. Na setkání si vyměňují důležité a zajímavé informace a  nápady. Vzájemně se podporují. Mimo jiné jsou zde zvání odborníci z řad lékařů, psycholog, psychiatr, kteří pomohou odpovědět na mnohé otázky.

Skupina je realizována co dva měsíce. Termín dalšího setkání je vždy uveden na hlavní stránce a v kalendáři akcí.