Články, informace, zajímavosti

Příručka o demenci a pracovní listy pro trénink paměti

 

Demence je často provázena velkou neinformovaností veřejnosti, mezi lidmi jsou mnohé předsudky, nevědomost, ale i strach. Důvodem toho je smutný fakt, že nevíme, koho z nás demence postihne. V současnosti se nedá odhadnout, koho může demence zasáhnout.

Problémem také je, že ji neumíme vyléčit a neumíme zabránit ani jejímu vzniku. Dokážeme pouze rozpoznat její projevy a její rozvoj brzdit a usměrňovat. Velmi záleží na tom, jak s člověkem s demencí budeme zacházet, podporovat jej a pomáhat mu.

„Tyto skutečnosti a dosavadní zkušenosti při práci s pečujícími osobami a osobami s demencí nám byly velkou inspirací k aktualizaci příručky o demenci, která byla veřejnosti poprvé představena v roce 2015. Díky příručce se rodinný příslušník nebo pečující zorientuje v základech problematiky tohoto onemocnění a uvedenými radami, informacemi může být obohacen v náročné péči o nemocného demencí“, sdělila Renata Rychlíková.

Oblíbená a praktická příručka je rozšířena o oblasti týkající se inkontinence, hybnosti, ale také proleženin. S ohledem na měnící se vývoj v sociální oblasti byly aktualizovány mnohé informace. V příručce získá pečující základní informace o tom, co je demence, jaké jsou příznaky a stádia tohoto onemocnění, ale také, jak se dá o nemocného s demencí pečovat nebo jak s ním komunikovat. Příručka obsahuje také cenné rady týkající se svéprávnosti, vyřízení příspěvku na péči či kontakty na služby a zařízení věnující se osobám s demencí.

„Příručka bude k dispozici na městském úřadu – odboru sociálních věcí, v městském informačním centru, postupně také v ordinacích odborných lékařů nebo na úřadu práce-oddělení sociálních služeb“dodala Barbara Vojtíšková.

Fosanima o.p.s. kromě aktualizace příručky vytvořila PRACOVNÍ LISTY PRO TRÉNINK PAMĚTI. Ty jsou jedním z prostředků, jak předcházet demenci – Alzheimerově chorobě.  Výzkumy dokazují, že trénování paměťových funkcí seniorů je jedním z prostředků, který může zajistit dostatečný stupeň mentální nezávislosti pro jejich každodenní činnost. Lze toho dosáhnout udržováním se v dobré fyzické, psychické a intelektuální kondici a rovněž pravidelným procvičováním paměti.

Pracovní listy jsou rozděleny do několika bloků (Paměť, slovní zásoba, koncentrace pozornosti, zrakově-prostorové schopnosti, kreativita, smyslová stimulace), které obsahují několik cvičení. Je možné do nich libovolně vpisovat, dělat si poznámky.

„Narozdíl od příručky o demenci budou pracovní listy pro trénink paměti prozatím k dispozici pouze na městském úřadu – odboru sociálních věcí, v městském informačním centru a v městské knihovně. Důvodem je omezený počet výtisků.“, dodala Renata Rychlíková.

Děkujeme Městu Bruntál za finanční podporu, bez které by nebylo možné oba materiály publikovat.