SEBEZKUŠENOSTNÍ, PROŽITKOVÉ TECHNIKY

Další téma, na které si vás dovolujme pozvat se bude věnovat Vám pečujícím.

Chceme i Vám dát možnost lepe porozumět sobě, svému Já, rozvíjet  osobní zkušenost a prohloubit náhled na vlastní prožívání, chování a jednání.
Sebezkušenostním a prožitkovým setkáním nás provede pan PhDr. Aleš Musil, který již v rámci skupiny besedoval na téma smrt a umírání.

Akce se uskuteční 24. září 2020 od 16:00 hod.

POZOR – změna místa konání: Budova železářství STORES (1. patro) vchod: Schody vlevo (Studio jógy a relaxace)

Leták ke stažení

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PEČUJÍCÍCH_září

Akce je finančně podpořena městem Bruntál.

Přítomností na této akci souhlasíte s užitím pořízených fotografií, ať už v podobě hmotné nebo digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály Pořizovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny). V případě, že nesouhlasíte s pořizováním fotografií s Vaši osobou, informujte o tom Pořizovatele písemně.