Základy správné manipulace nejen na lůžku

Dovoluji si Vás pozvat na další  setkání všech, kteří pečují o osobu blízkou, seniora, seniora s demencí, ale také všechny, která tato problematika zajímá.

Tentokráte bude naše téma velmi praktické.

Setkáme se v Centru sociálních služeb Pohoda (domov seniorů), kde budeme mít možnost dozvědět se zajímavé, důležité a praktické informace týkající se správné manipulace nejenom na lůžku, ale také při přemisťování osob z lůžka, do lůžka, atd. Dozvíme se také, jak správně polohovat v lůžku a jak správně používat inkontinenční pomůcky.

27.04.2023

Sraz bude v cca 15.55 h před Centrem sociálních služeb Pohoda.

Akce je finančně podpořena městem Bruntál 🙂