Online setkání svépomocné skupiny

Vážení pečující, 

dovoluji si Vás pozvat na první svépomocné setkání v tomto roce, a to v cela netradičním pojetí  – v živém online přenosu.

Zájemce prosím, aby mě kontaktovali na fosanima@seznam.cz,  popřípadě na tel. 606 711 194. Obratem  zašlu link pro připojení. 

„A tak tedy si ve čtvrtek 6.5. 2021 uvařte kávu, připravte nějakou dobrotu, pohodově se nalaďte

a od 17:00 buďte s námi online:).“

 Těšíme se na Vás –  Renata a Bára z Fosanimy o.p.s.

Akce je finančně podpořena Městem Bruntál

 

MONTESSORI POMŮCKY A JINÉ POMŮCKY PŘI PÉČI O OSOBU S DEMENCÍ

10.12.2020 od 16:00 hod. proběhne letošní poslední svépomocná skupina pečujících.

Jsou na ni zváni samozřejmě i Všichni ostatní zájemci, které zajímá problematika motivace a smysluplné práce s osobami trpícími Alzheimerovou chorobou.

Máme pro Vás připravenou celou řadu pomůcek a praktických cvičení pro usnadnění práce a motivace vašich nejbližších.

Více informaci naleznete v přiloženém letáku.

10.12. Montesori pomůcky v praxi prosinec

 

Akce je finančně podpořena Městem Bruntál.

Aktualizace a rozšíření brožury – Příručka pro rodinné příslušníky a pečující

Jsme velice rádi, že díky finanční  podpoře Města Bruntál mohlo dojít k  aktualizaci a rozšíření již třetího pokračování příručky pro rodinné příslušníky a pečující.

Brožura se i nadále věnuje stěžejním tématům a to základním informacím o demenci, o péči v domácím prostředí, opětovně byla provedena korektura textu, aktualizace vybraných textu, dle změn příslušné legislativy a ověření správnosti adresních míst. Stěžejními a novými kapitolami se v této brožuře stávají kapitoly věnované problematice inkontinence, omezením a ztrátám hybnosti a praktická část věnovaná paměti s náměty na procvičování.

Příručka bude k dispozici volně a to v informačním centru Města Bruntál na Náměstí Míru, v Bruntálské knihovně .

Dále začala její distribuce mezi praktické lékaře, úřad práce, ČSSZ, Městský úřad,  a vybrané specialisty.

Projekt „Příručka pro rodinné pečující III.“ bylo možné zrealizovat díky finanční podpoře Města Bruntál.

 

PALIATIVNÍ PÉČE A SEBEPOZNÁNÍ PEČUJÍCÍ OSOBY

Na 10.10. 2020 v čase od 9:00 do 15:30 jsme pro Vás ve spolupráci s Moravskoslezským krajem připravili odborný seminář s názvem:

Paliativní péče a sebepoznání pečující osoby

Počet míst je s ohledem na současnou pandemii omezen. Prosím v případě zájmu nás včas kontaktujte. Přednost je dána výhradně osobám pečujícím v domácím prostředí.

Děkujeme za pochopení i přese všechno jsme rádi, že se seminář podařilo zorganizovat.

Informační leták ke stažení

Cílem bude  seznámit pečující osoby s citlivou a přitom důležitou oblastí – paliativní péčí o osobu blízkou. Rovněž oblast sebepoznání je důležitým prvkem v rámci předcházení syndromu vyhoření při péči o osobu s demencí, Alzheimerovou chorobou.

 • Onemocnění ohrožující život. Umírání a smrt, stádia procesu umírání.
 • Cíle a principy paliativní péče.
 • Prožívání nemocného člověka a jeho blízkých osob. Potřeby nemocných a jejich blízkých.
 • Zásady péče o umírajícího a psychohygiena pečujícího.
 • Typy sociálních služeb a formy hospicové péče. Specifika péče o nemocného v domácím prostředí a v zařízeních pobytových služeb.
 • Sociální zabezpečení a otázky finanční podpory.
 • Kontakt s pozůstalými, krizová intervence a práce s emocemi.
 • Kazuistiky, zkušenosti lektora a účastníků semináře.
 • Sebevnímání, sebepojetí a pohled druhých lidí.
 • Typy osobnosti.
 • Osobní motivace, poznání vlastních dispozic a tvorba adekvátních cílů.
 • Možnosti seberozvoje.

Akce je finančně podpořena z projektu  „Podporujeme hrdinství, které není vidět II.“, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0009431, je spolufinancován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu.

 

 

SEBEZKUŠENOSTNÍ, PROŽITKOVÉ TECHNIKY

Další téma, na které si vás dovolujme pozvat se bude věnovat Vám pečujícím.

Chceme i Vám dát možnost lepe porozumět sobě, svému Já, rozvíjet  osobní zkušenost a prohloubit náhled na vlastní prožívání, chování a jednání.
Sebezkušenostním a prožitkovým setkáním nás provede pan PhDr. Aleš Musil, který již v rámci skupiny besedoval na téma smrt a umírání.

Akce se uskuteční 24. září 2020 od 16:00 hod.

POZOR – změna místa konání: Budova železářství STORES (1. patro) vchod: Schody vlevo (Studio jógy a relaxace)

Leták ke stažení

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PEČUJÍCÍCH_září

Akce je finančně podpořena městem Bruntál.

Přítomností na této akci souhlasíte s užitím pořízených fotografií, ať už v podobě hmotné nebo digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály Pořizovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny). V případě, že nesouhlasíte s pořizováním fotografií s Vaši osobou, informujte o tom Pořizovatele písemně.

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY V ŽIVOTĚ SENIORA…

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY V ŽIVOTĚ SENIORA….

Téma, na které si dovolujeme pozvat všechny zájemce, kteří pečují o seniora, seniora s demencí a hledají informace o možnosti zajištění pomůcek při péči (chodítka, polohovací lůžka, pomůcky při koupeli, na WC, při oblékání, stravování atd.)

Těchto pomůcek je opravdu velká spousta a mnohdy ani nevíme, že existují a že má na ně senior nárok.

23. července 2020, od 16.h proběhne beseda s p Zdenkou Remešovou, odbornicí a majitelkou zdravotnických potřeb v Krnově, která má připravené aktuální informace z této oblasti, přiveze s sebou na ukázku některé pomůcky a zajisté zodpoví dotazy na toto téma.

POZOR – změna místa konání: Budova železářství STORES (1. patro) vchod: Schody vlevo (Studio jógy a relaxace)

informační leták ke stažení:

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PEČUJÍCÍCH_červenec

Tato akce je finačně podpořena Městem Bruntál

Pečuj doma s příspěvkem na péči

Z důvodů bezpečnostního opatření vlády ČR  k omezení pohybu osob  z důvodu šíření  epidemie koronaviru bude březnová svépomocná skupina přesunuta na nový termín.

Termín bude upřesněn s ohledem na skutečný vývoj.

Věřím, že v této nelehké době k sobě najdeme cestu i jiným způsobem. V případě potřeby nás neváhejte telefonicky kontaktovat. Přeji Všem poklidné dny.

Jsem velice ráda, že se nám podařilo zajistit dostatečně kvalifikovanou osobu pro další téma svépomocné skupiny. V únorové svépomocné skupině přivítáme Mgr. Andreu Pražákovou, která nám blíže přiblíží podstatu a význam  příspěvku na péči a seznámí nás s rolí sociálního šetření v domácnosti. Samozřejmě, zde bude také prostor por Vaše dotazy a náměty.

Beseda proběhne již za 14 dní !!!

KDY: ve čtvrtek 26.03.2020, v  čase od 16.00 do 17.00
KDE: Třída Dr. E. Beneše 21, Bruntál (3. patro)
Konferenční sál v budově bývalého ARSU
Besedou Vás bude provázet: Mgr. Andrea Pražáková, DiS., vedoucí oddělení příspěvku na péči a DOZP
Úřadu práce ČR.

Akce je finančně podpořena Městem Bruntál.

leták k akci ke stažení

26.03. Příspěvek na péči

Svépomocné skupiny v roce 2020

Přinášíme Vám přehled termínu svépomocné skupiny pro rok 2020 včetně témat a hostů na které se můžeme letos těšit.

26.3. 2020 – příspěvek na péči – Mgr. Andrea Pražáková, Dis. vedoucí odděleni PnP a DOZP úřadu práce v Bruntále

28.5.2020 –  diabetes aneb cukrovka  – MUDr. Alena Husková

23.07.2020 –  téma bude upřesněno

24.9.2020 –  téma bude upřesněno – PhDr. Aleš Musil , lektor, konzultant, supervizor

26.11.2020 – téma bude upřesněno

03.09.2020 – Celodenní přednáškové odpoledne VČERA DNES a ZÍTRA