Napsali o nás

článek zveřejněný v Našem Domově dne 14.9.2018

V Bruntále se bude trénovat paměť

Paměť vám slouží? Můžete si ji nechat otestovat

Zapomínáte? Ztrátě paměti lze předcházet

 

Začíná to zapomínáním, končí naprostou ztrátou soběstačnosti. Alzheimerově chorobě lze předcházet, na akci Včera, dnes a zítra, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Fosanima, se můžete dozvědět, jak.

Zdravý životní styl je dnes v módě. Chceme ve zdraví prožít dlouhý a aktivní život. Mladí i starší lidé proto sportují, věnují pozornost tomu, co jí, tomu, jak funguje jejich tělo. Jen na mozek se trochu zapomíná. „Část naší pozornosti bychom měli věnovat i našemu mozku,“ říká Renata Rychlíková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Fosanima.

Tato organizace se zaměřuje na osvětu a prevenci Alzheimerovy choroby a demence a její dobrovolníci připravují na září akci pro veřejnost, která má za cíl upozornit na nutnost prevence této choroby. Akce nese název Včera, dnes a zítra. Každý z nás má občas problém se spaním,  pamětí, nesoustředěností, nebo dokonce zapomínáním. Většinou těmto příznakům nevěnujeme pozornost a s lehkostí je přejdeme. Časem však mohou tyto symptomy přejít v něco víc, než pouhé zapomínání,“ upozorňuje Renata Rychlíková.

Každý, kdo navštíví tuto akci, bude mít možnost nechat si udělat test paměti, vyzkoušet si ale také různá cvičení na trénink paměti. „K dispozici bude diagnostika nemocí podle jazyka, měření tlaku, cholesterolu a nebude chybět ochutnávka zdravé výživy. Návštěvníci se též podívají na nejrůznější zdravotnické pomůcky nebo získají informace, jak předcházet poruchám spánku“, láká zájemce ředitelka.

Akce Včera, dnes a zítra se uskuteční při příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby ve čtvrtek 20. září od 9 do 17 hodin, v Konferenčním sále Opal-Havlík na ulici Dr. E. Beneše v Bruntále- bývalý ARS. Areál je bezbariérový, hosté mohou využít výtah.

Jsem velice ráda, že pozvání na naši akci přijali také odborníci, kteří příchozím návštěvníkům nabídnou zajímavá témata. Jedním z nich je např. beseda s odbornicí ze záchranné služby na téma první pomoc, ale třeba také zajímavé informace z oblasti bylinek a jejich využití., uvedla Barbara Vojtíšková, jedna z organizátorek.

Další informace s letáky budou k dispozici na www.fosanima.cz, v bruntálském městském informačním centru, v Městské knihovně Bruntál, na Městském úřadu Bruntál, v čekárnách praktických a odborných lékařů a dalších veřejně dostupných místech. Akci finančně podpořilo Město Bruntál.

Náš Domov, dne 18.4.2018. Str. 11. http://www.mubruntal.cz/assets/File.ashx?id_org=1316&id_dokumenty=964759

 

Včera, dnes a zítra- článek 23.08.2017

Televize Polar – Veřejná akce ke Dni Alzheimerovy choroby ze dne 26.09.2017

https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/11000009930/verejna-akce-ke-dni-alzheimerovy-choroby